Wetenschappelijk onderzoek

 • Wij doen in het  Maastricht UMC+ een aantal studies op het gebied van Cerebrale Parese (CP):

  1. IDYS studie naar het effect van intrathecale baclofen bij kinderen met diskinetische CP.
   (trial register nr NTR 3642) multicenter studie samen met het VUmc in Amsterdam.
   Voor dit onderzoek komen kinderen met een diskinetische cerebrale parese in aanmerking. Veel kinderen met deze vorm van cerebrale parese zijn zo overbeweeglijk dat gewone dingen als zitten aankleden heel erg moeilijk. zijn. Bij dit onderzoek kijken we of baclofen toegediend langs het ruggenmerg (intrathecaal) de klachten van deze kinderen verbetert. We hopen medio 2017 inclusie van de patienten (36) in de studie te hebben afgerond. (subsidiegevers: Revalidatiefonds, Phelpsstichting en Johannakinderfonds).

  2. Onderzoek naar de ontwikkeling van taalbegrip bij kinderen met een ernstige CP.
   (C-BiLLT) Veel kinderen met cerebrale parese hebben moeite met communicatie, bij de rolstoel gebonden kinderen zelfs 80-100%. Het testen van deze kinderen is heel moeilijk omdat zij niet goed kunnen bewegen. Daarom hebben wij samen met het VUMC een test ontwikkelt waarmee kinderen die moeilijk bewegen toch een test kunnen doen. Met behulp van speciale knoppen of oogbesturing (eyegazing) kunnen de kinderen de test doen. In het onderzoek gaan we de taal ontwikkeling van kinderen die niet spreken gedurende 3 jaar vervolgen. Het vaststellen van het taalbegrip is belangrijk om te zien wat voor communicatie en onderwijs bij een kind past. (subsidiegevers: Revalidatiefonds, Phelpsstichting en Johannakinderfonds).

  3. Onderzoek naar gevoelsstoornissen bij kinderen met unilaterale CP.
   Kinderen met een eenzijdige cerebrale parese (=unilateraal) hebben vaak gevoelsstoornissen. Dus niet alleen kunnen ze een kant van het lichaam minder goed bewegen ook kunnen ze minder goed voelen. Alleen kunnen we dat nog niet goed genoeg meten. Daarom gaan we de komende jaren kinderen met een unilaterale cerebrale parese standaard ook het gevoel onderzoeken. Dit onderzoek doen we samen met onderzoekers van Adelante.

  4. Start patiënten register botuline toxine bij kinderen met spastische CP.
   (landelijke studie met een aantal academische centra en de BOSK) Botuline toxine behandeling wordt veel gebruikt bij kinderen met een cerebrale parese. Om te zien of het effect van botuline toxine in de dagelijkse behandeling even effectief is als in de eerder uitgevoerde onderzoeken wordt het effect van botuline toxine bij alle kinderen systematisch vastgelegd. (subsidiegever: ZONMW)

  5. Gangbeeld laboratorium.
   Wij hebben een geavanceerd loopband systeem met virtuele omgeving. Op deze loopband loop je door een omgeving en kunnen we op geavanceerde wijze de patient analyseren. Op dit systeem kunnen wij interactieve training aanbieden waarbij tijdens het lopen direct feedback kan worden gegeven.

  6. CAREN systeem. (wwww.motekforcelink.com/product/caren/)
   Wij hebben een state of the art 3d gangbeeld systeem. Hierbij lopende patienten gewoon over de grond en worden ze met een aantal camera's geregistreerd. Op basis van deze analyse maken wij de plannen voor ingrepen om het lopen te verbeteren. (onder andere botuline toxine behandeling, neurochirurgische behandeling en orthopedische behandeling).

  7. Functionele elektrostimulatie bij unilaterale spastische CP.
   Voor deze studie komen kinderen in aanmerking die zelfstandig kunnen lopen, maar met een voet slepen doordat ze deze minder goed kunnen optillen. Sommige kinderen gebruiken hiervoor een enkel-voetorthese. We willen onderzoeken of stimulatie van de zwakke spieren, door een apparaatje onder de knie dat elektrische stroompjes afgeeft tijdens het lopen, een goede behandeloptie is in het dagelijks leven. Kinderen zullen hiervoor meerdere keren in het looplaboratorium en met vragenlijsten onderzocht worden. We zijn in juli 2018 begonnen met het includeren van patiënten. (Subsidiegevers: Revalidatiefonds, Cornelia Stichting, Stichting Vooruit, Ortho Medico).

  Lees meer

Sluit de enquête