Weer intakes mogelijk voor patiënten met anorexia nervosa

De intakestop voor patiënten met anorexia nervosa is opgeheven, ondanks dat er nog steeds sprake is van beperkte zorgcapaciteit binnen het MUMC+.  Zorgverleners kunnen deze patiënten weer op de gebruikelijke manier doorverwijzen.

Na aanmelding bij het MUMC+ is er eerst een multidisciplinaire diagnostiekfase voor de juiste indicatie.  Dan wordt per patiënt bekeken of behandeling door en in het MUMC+ (in de huidige fase met beperkte capaciteit) tot de mogelijkheden behoort. Dit gebeurt in overleg met de  verwijzer en de patiënt. Als dit niet het geval is, dan wordt bekeken welke andere opties mogelijk zijn.

De zorg van patiënten met eetstoornissen is complex en vaak langdurig. Om het zorgnetwerk en zorgaanbod voor eetstoornissen te verbeteren en de druk in de regio beter te verdelen, is het MUMC+  met de verschillende ketenpartners in overleg om gezamenlijk een plan voor de toekomst te maken.

Sluit de enquête