Geen intakes voor patiënten met anorexia nervosa

Het zorgpad eetstoornissen neemt momenteel geen intakes af voor nieuwe patiënten met anorexia nervosa. Dit betekent dat deze patiënten in een ander gespecialiseerd centrum moeten worden behandeld.

Deze maatregel was helaas nodig vanwege de groeiende wachtlijst. Door de tijdelijke stop op nieuwe patiënten maakt het Maastricht UMC+ ruimte om behandeltrajecten voor patiënten op de huidige wachtlijst zo snel mogelijk te kunnen starten. De wachtlijst neemt maar langzaam af, omdat patiënten lang in zorg blijven en de doorstroom naar andere in eetstoornissen gespecialiseerde klinieken moeilijk blijft.

Welke patiënten?

Het gespecialiseerd zorgpad eetstoornissen behandelt patiënten met ernstige eetstoornissen vanaf 16 jaar. De intakestop geldt voor patiënten met anorexia nervosa. Voor patiënten met de eetstoornis ARFID geldt geen intakestop. Het MUMC+ heeft ook een Pediatrisch Eetteam voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar met eetproblematiek. Ook dit team heeft geen intakestop.

Crisispatiënten

Voor patiënten die door hun eetstoornis in levensgevaar verkeren, levert het ziekenhuis nog altijd de noodzakelijke zorg.  Dan wordt in overleg met het team eetstoornissen ook de noodzakelijke psychiatrische behandeling gestart.

Contact met verwijzers

Als wij een nieuwe patiënt met Anorexia Nervosa niet kunnen behandelen, bespreken onze zorgverleners de situatie met de huisarts en geven advies over een alternatief of overbrugging.

Oplossing

In samenwerking met regionale en landelijke partners stellen we al het mogelijke in het werk om oplossingen te vinden. We hopen met extra capaciteit de intakestop medio volgend jaar te beëindigen. Verder kijken we naar mogelijkheden om de doorstroom bij onze partners voor langdurige zorg te verbeteren. De zorgverzekeraars en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn op de hoogte van deze situatie

Sluit de enquête