Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Anorexia nervosa

Geen intakes voor patiënten met anorexia nervosa

Het zorgpad eetstoornissen neemt vanaf 23 juni 2022 voor drie maanden geen intakes af voor nieuwe patiënten met anorexia nervosa. Dit betekent dat deze patiënten in een ander gespecialiseerd centrum moeten worden behandeld.

Wij zijn gedwongen deze maatregel te nemen vanwege een steeds groeiende wachtlijst. Door drie maanden geen intakes af te nemen maakt het Maastricht UMC+ ruimte om de behandeltrajecten voor patiënten op de huidige wachtlijst zo snel mogelijk te kunnen starten. Wij hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd over deze situatie.

Contact met verwijzers

Op het moment dat een patiënt niet behandeld kan worden hebben de zorgverleners van het zorgpad eetstoornissen contact met de huisarts om de situatie te bespreken en adviezen te geven over een alternatief of overbrugging.

Welke patiënten?

Het gespecialiseerd centrum eetstoornissen behandelt patiënten met ernstige eetstoornissen vanaf 16 jaar. Patiënten jonger dan 16 jaar worden behandeld in andere gespecialiseerde centra. Het MUMC+ heeft ook een Pediatrisch Eetteam voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar met eetproblematiek. Dit team neemt nog wel intakes af.

Crisispatiënten

Indien patiënten ten gevolge van hun eetstoornis in levensgevaar verkeren, zal het ziekenhuis nog altijd de noodzakelijke somatische zorg leveren. Voor deze patiënten wordt in overleg met het team eetstoornissen ook de noodzakelijke psychiatrische behandeling gestart.

Sluit de enquête